LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch trực - công tác tuần 5 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 27 Tháng 1 2023 18:09

CT1 T5 2023

SLCovid T5 2023

Truc T5 2023

 

Lịch Trực - Công Tác tuần 4 năm 2023

PDFInEmail

Thứ tư, 18 Tháng 1 2023 09:51

CT1 T4 2023

CT2 T4 2023

Trực T4 2023

SLCovid T4 2023

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 3 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 13 Tháng 1 2023 16:02

Covid T3 2023

CT1 T3 2023

CT2 T3 2023

Truc T3 2023

 
 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 2 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 18:47

CT1 T2 2023

CT2 T2 2023

SLCovid T2 2023

Truc T2 2023

 
 

Lịch Trực Công Tác Tuần 01 năm 2023

PDFInEmail

Thứ bảy, 31 Tháng 12 2022 16:54

COVI 2C22

COVI C22

CT1 C22

CT2 C22

T C22

 
 

Lịch Trực Công Tác Tuần 53 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 23 Tháng 12 2022 20:22

COVID2 T53 22

CT1 T53 22

CT2 T53 22

CVID T53 22

T T53 22

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 51 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 12 2022 16:07

Covid T51 2022

SLCovid T51 2022

CT1 T51 2022

CT2 T51 2022

Trực T51 2022

 
 

Lịch trực công tác tuần 50 năm 2022

PDFInEmail

Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022 09:13

CT1 T50 n22

CT2 T50 22

PK COVI T12

SL T50 N22

T T50 N22

 
 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 49 Năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 25 Tháng 11 2022 21:40

CT T49 2022

CT1 T49 N22

T T49 22

T T49 22

T-SL T49 N22

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 48 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 17:35

Covid T48 2022

SLCovid T48 2022

CT1 T48 2022

CT2 T48 2022

Trực T48 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 47 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 17:59

Covid T47 2022

SLCovid T47 2022

CT1 T47 2022

CT2 T47 2022

Truc T47 2022

 
 

Trang 1 / 29

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo