TƯ TƯỞNG - HCM
 
 
 
 
 

Chuyên đề 17

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:37

KIỆM
Kiệm là thế nào?
Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
CẦN với KIỆM, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.
CẦN mà không KIỆM, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.

 
 

Chuyên đề 16

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:36

CẦN

Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai.
Người Tàu có câu: Không có việc gì khó. Chỉ e ta không siêng.
Tục ngữ ta có câu: Nước chảy mãi, đá cũng mòn. Kiến tha lâu, cũng đầy tổ.
Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được.
Dao diêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Điều đó rất dễ hiểu.
Siêng học tập thì mau biết.

 
 

Chuyên đề 15

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:35

Thói ba hoa là gì?
Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với nhau. Vì thói ba hoa còn, tức là bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi cũng chưa khỏi hẳn.
Thói ba hoa từ đâu ra ?

 
 

Chuyên đề 14:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:35

Chuyên đề 14:
PHẢI RÈN LUYỆN TÍNH ĐẢNG

Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng , thì việc gì cũng không làm nên.
Tính đảng là gì?
- Một là: Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết.
- Hai là: Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn.

 
 

Chuyên đề 13:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:34

Chuyên đề 13:
TƯ CÁCH VÀ BỔN PHẬN ĐẢNG VIÊN

1. Tư cách
a. Thừa nhận chính sách của Đảng. Thực hành các nghị quyết của Đảng. Ra sức làm công việc Đảng. Nộp đảng phí.
b. Những người tri thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, quân nhân, hăng hái yêu nước, từ 18 tuổi trở lên đều được vào Đảng.
c. Mỗi người muốn vào Đảng phải có hai đảng viên cũ giới thiệu.

 
 

Chuyên đề 12:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:34

Chuyên đề 12:
TƯ CÁCH
CỦA ĐẢNG CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG

1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.

 
 

Chuyên đề 11:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:33

Chuyên đề 11:
KINH NGHIỆM
“Sát quần chúng, hợp quần chúng”

Cán bộ ta có hai chứng bệnh nữa là:

 
 

Chuyên đề 10:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:32

Chuyên đề 10:
KINH NGHIỆM
“Vì ai mà làm? Đối với ai phụ trách?”
Nếu chúng ta hỏi cán bộ: “Việc đó, làm cho ai? Đối với ai phụ trách?”, chắc số đông cán bộ sẽ trả lời: “Làm cho Chính phủ hoặc Đảng, phụ trách trước cấp trên”.

 
 

Trang 1 / 2

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo