* KHOA DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ

Tập Thể Khoa Dược

k duoc vtyt

A. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược

I.Chức năng của khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc trugn tâm y tế. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc trung tâm y tế về toàn bộ công tác dược trong trung tâm nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

II.Nhiệm vụ của khoa Dược

1.Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

2.Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầ

3.Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4.Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

5.Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong trung tâm y tế.

6.Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7.Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong trugn tâm y tế.

8.Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9.Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong trung tâm y tế.

10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc trung tâm y tế theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.   


B. Lãnh đạo Khoa Dược

1/ Phụ trách khoa: (Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn) 
- Năm sinh:  10/08/1972
- Quê quán: Đồng Nai 
- Chức danh chuyên môn:  DSĐH 
- Số điện thoại:  0903819044

 • Chuyên môn:  DSĐH
 • Chính trị:  Trung cấp
 • Ngoại ngữ:  A
 • Tin học: A

2/ Phó khoa: (Họ và tên: Lê Công Đức) 
- Năm sinh:  14/10/1981 
- Quê quán: Huế
- Chức danh chuyên môn:  DSCK1 
- Số điện thoại:  0918070526

 • Trình độ:
 • Chuyên môn:  DSCK1
 • Chính trị:  Trung cấp
 • Ngoại ngữ:  A

   3/ Nhân lực:   
Tổng số nhân viên khoa: 19 nhân viên

 • DSCKI: 01
 • DSĐH: 03
 • DSCĐ: 02
 • DSTH: 13

Hoạt động của khoa dược bao gồm các bộ phận sau:

1.Bộ phận hành chính dược

2.Bộ phận cung ứng, đấu thầu

3.Bộ phận kho (thuốc tân dược, thuốc đông y, Vị thuốc YHCT, Thuốchương trình, Vật tư – Hóa chất, trang thiết bị y tế)

4.Bộ phận Dược lâm sàng, thông tin thuốc

5.Bộ phận cấp phát thuốc BHYT

6.Nhà thuốc TTYT

7.Vacxin tiêm chủng dịch vụ mở rộng và các thuốc chương trình ( lao, sốt rét, HIV AIDS)

Tủ thuốc 17 Trạm y tế xã thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo


TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo