GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

    

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẢNG BOM

      Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hoà;
Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ các Quyết định số 1580/QĐ –SYT; 1581/QĐ-SYT; 1582/QĐ-SYT; 1583/QĐ-SYT ngày 24/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức;
Căn cứ cuộc họp thống nhất trong Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom ngày 31/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các thành viên trong Ban Giám đốc như sau:
1. Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Phước - Giám đốc:

Là người đứng đầu quản lý mọi hoạt động Trung tâm Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện. Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính. Giám đốc là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi của Trung tâm Y tế. Giám đốc có trách nhiệm qui định cơ cấu tổ chức hoạt động, mối quan hệ của các khoa phòng, bổ nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó, Điều dưỡng trưởng các khoa phòng; Trưởng, Phó Trạm Y tế xã, thị trấn. Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và các Trưởng, Phó khoa phòng, Điều dưỡng trưởng, Trưởng, phó Trạm Y tế theo qui định của pháp luật. Tham gia Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tham gia trực, xử trí cấp cứu, khám chữa bệnh (khi có yêu cầu). Tham gia hội chẩn chuyên môn trong và ngoài Trung tâm Y tế.
2. Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Tảo - Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Trung tâm Y tế. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trong các lĩnh vực sau:

Quản lý cơ cơ sở II TTYT. Phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng. Điều hành hoạt động Khoa Kiểm soát dịch bệnh- HIV/AIDS, Khoa An toàn vệ sinh thực phẫm- Dinh dưỡng, Khoa Y tế công cộng và 17 Trạm Y tế xã, thị trấn. Phụ trách cơ sở điều trị Methadol. Về tài chính được uỷ quyền phụ trách một số tài khoản khi giám đốc đi công tác. Tham gia Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự. Tham gia xử trí cấp cứu và khám chữa bệnh (Khi có yêu cầu). Tham gia hội chẩn chuyên môn trong và ngoài Trung tâm Y tế khi được phân công.
Thay mặt Ban giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.

2. Bác sĩ CKI Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Trung tâm Y tế. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

Phụ trách công tác điều trị của Trung tâm Y tế. Điều hành hoạt động phòng Kế hoạch- nghiệp vụ, khoa Khám bệnh, phòng Điều dưỡng- Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng, khoa Dược- vật tư y tế- Chủ tịch Hội đồng thuốc, khoa Hồi sức Cấp cứu, cấp cứu ngoại viện, khoa Nội, khoa Nhi, khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng. Phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lĩnh vực xã hội hóa y tế, Chi hội y học, Công tác chỉ đạo tuyến. Phụ trách về thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử và các hoạt động dịch vụ y tế, công tác từ thiện. Tham gia Hội đồng khám Nghĩa vụ quân sự. Tham gia trực, xử trí cấp cứu, khám chữa bệnh. Tham gia hội chẩn chuyên môn trong và ngoài Trung tâm Y tế khi được phân công. Tham gia công tác y tế dự phòng và kiểm tra, giám sát tuyến dưới khi được phân công
Thay mặt Ban giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.
4. Bác sĩ CKI Ngô Đức Hà - Phó Giám đốc:
Giúp Giám đốc trong công tác quản lý hoạt động của Trung tâm Y tế. Khi được ủy quyền sẽ thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực sau:
Phụ trách lĩnh vực hành chính của Trung tâm Y tế. Điều hành hoạt động khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khoa Ngoại tổng hợp, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Xét nghiệm, khoa Chẩn đoán hình ảnh., Phụ trách CLB thầy thuốc trẻ, Đề án 1816, đội Tự vệ, công tác Dân vận, An ninh trật tự. Tham gia trực, xử trí cấp cứu, khám chữa bệnh, làm các thủ thuật, phẫu thuật theo đúng phạm vi và qui định chuyên môn. Tham gia hội chẩn chuyên môn trong và ngoài Trung tâm Y tế khi được phân công. Tham gia công tác phòng y tế dự phòng và kiểm tra giám sát tuyến dưới, chỉ đạo tuyến khi được phân công.

Thay mặt Ban giám đốc dự các cuộc họp trong hoặc ngoài đơn vị, giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc phân công.

Điều 2. Các ông bà có tên tại điều 1, các khoa, phòng và cán bộ viên chức Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế ( để báo cáo);
- UBND huyện ( để báo cáo);
- Đảng ủy Trung tâm Y tế;                                                                                                                                                                                                          (Đã ký)
- Ban Giám đốc;
- Các Khoa, Phòng;
- 17 Trạm Y tế;
- Lưu VT – P.TCHC.                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Đức Phước 

ttyttrangbom

UBND TỈNH ĐỒNG NAI, SỞ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ 4773/ĐNAI-GCNATSH; SỐ 4772/ĐNAI-GCNATSH VỀ VIỆC PHÒNG XÉT NGHIỆM TTYT HUYỆN TRẢNG BOM ĐẠT CHUẨN PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP I,II.
NAY TTYT HUYỆN TRẢNG BOM ĐẠT ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỂ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - SINH HÓA; ELISA ... KÍNH THÔNG BÁO.

giaychungnhan

                                                              SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

liên 1 001

 
 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

LIÊN KẾT WEBSITE

TenBYT2

ChongHIV

quanlyduoc

cucQLkhamchuabenh

Y-TE-DU-PHONG

so-y-te-dong-nai

ThuDienTu

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo