BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC:

- Bs: Nguyễn Đức Phước

gđ


- Năm sinh: 1967

- Quê quán: Quảng Trị

- Chức danh chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

- Số điệnthoại:  0618 604549             

- Năm bổ nhiệm: 2016

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:BS Tao

- Bs: Nguyễn Hồng Tảo

- Năm sinh: 1960

- Quê quán: Tây Ninh

- Chức danh chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

- Số điệnthoại: 0613.922.029              

- Năm bổ nhiệm: 2013.

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

BS Tuấn

- Bs: Nguyễn Quang Tuấn

- Năm sinh: 1965

- Quê quán: Bình Định

- Chức danh chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

- Số điệnthoại: 0613 924725              

- Năm bổ nhiệm: 2016

4. PHÓ GIÁM ĐỐC

15879175 1461546707213041 354066629 n

 

- Bs: Ngô Đức Hà

- Năm sinh: 1962

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Chức danh chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1

- Số điệnthoại:  0613 922028          

- Năm bổ nhiệm: 2016

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

LIÊN KẾT WEBSITE

TenBYT2

ChongHIV

quanlyduoc

cucQLkhamchuabenh

Y-TE-DU-PHONG

so-y-te-dong-nai

ThuDienTu

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo