Các Khoa Cận Lâm Sàng

* KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

* KHOA DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ

 
 

* KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

 

* KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

 
 

*KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

* KHOA XÉT NGHIỆM

 

 
 

*KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

 
 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo