QUI CHẾ PHỐI HỢP

Đăng lúc: Thứ tư - 16/01/2013 02:11 - Người đăng bài viết: QuanTri
1. Phối hợp giữa các khoa, phòng - Các khoa, phòng có mối quan hệ trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. - Ưu tiên xây dựng kế họach và triển khai tốt nhiệm vụ phụ trách của khoa, phòng với tinh thần chủ động, sáng tạo.
- Các khoa, phòng có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng nhiệm vụ phụ trách, trong trường hợp cần tăng cường nhân lực của khoa khác : trưởng khoa, phòng 2 bên bàn bạc đồng ý sau đó thông qua ban giám đốc chấp thuận để điều động.
- Hàng ngày vào  7h  tiến hành giao ban giữa trưởng, phó khoa phòng với ban giám đốc.
- Đối với những công tác liên quan đến công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phải phối hợp cùng với phòng truyền thông giáo dục sức khỏe. Khi tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo tại trung tâm phải mời phòng truyền thông tham dự để đưa tin và nắm kiến thức chuyên môn thực hiện công tác tư vấn.
- Mọi văn bản phát hành phải thực hiện theo qui trình: cá nhân sọan thảo, trình trưởng khoa đóng góp, gửi phòng văn thư xem xét thể thức và chuyển phó giám đốc phụ trách  xem xét nội dung, đưa lại cho các bộ phận tham mưu ban hành sửa chữa nếu có, gửi lại văn thư trình Giám đốc ký và ban hành.
2. Phối hợp giữa các khoa, phòng và ban giám đốc
- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thành viên Ban giám đốc được phân công và tranh thủ sự chỉ đạo chuyên môn của chương trình, khoa, phòng tuyến tỉnh.
-  Các văn bản chuyên môn, báo cáo họat động chương trình những đợt công tác lớn phải được gửi cho thành viên Ban giám đốc được phân công theo dõi.
3. Phối hợp giữa các khoa phòng và các Trạm Y tế
Các khoa phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế xã thị trấn. Thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động của chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ khác được giám đốc giao.
4. Quan hệ giữa Trung tâm Y tế với các ban ngành đoàn thể trong huyện và các đơn vị y tế trong ngành
            - Trên cơ sở hợp tác, tôn trọng, hiệu quả và cùng vì nhiệm vụ chung.
- Thực hiện mối quan hệ bình đẳng với các đơn vị sự nghiệp y tế,các ban ngành đoàn thể  trong huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Y tế, cùng trao đổi bàn bạc thống nhất trong giải quyết, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến vị trí, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Y tế.
            - Phối hợp với Phòng Y tế huyện thực hiện công tác thanh kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân và công tác quản lý nhà nước về y tế nói chung trên địa bàn. Báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện về UBND huyện thông qua Phòng Y tế huyện.
            - Các số liệu báo cáo về họat động y tế có liên quan cần được thống nhất giữa các đơn vị y tế trong huyện.
            - Phối hợp cùng bệnh viện trong công tác chuyên môn có liên quan, công tác xét nghiệm, công tác quản lý điều trị HIV. Phân công cán bộ tham gia công tác giám sát dịch bệnh, triển khai công tác tiêm phòng theo qui định.
            - Phối hợp Trung tâm DS-KHHGĐ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hoá gia đình
Tác giả bài viết: Ban giám đốc
Nguồn tin: ttyttrangbom

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc