CÔNG VĂN SỐ 1457/SYT-VP NGÀY 19/4/2016

PDFInEmail

Về việc: "Triển khai biên soạn đề cương, tờ gấp tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2016 - 2021".xem tại đây

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo