THÔNG BÁO SỐ 122/TTYT-HCTH NGÀY 16/3/2016

PDFInEmail

Thông báo về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 08/CT-UBND Ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

acx 418 x 600as 418 x 600

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo