QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/QĐ-TTYT

PDFInEmail

Quyết định về việc Thành lập tổ kiểm tra thực hiện "Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ" và "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 016 436 x 600a017 436 x 600a

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo