VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH SỐ 49/KH-TTYT NGÀY 26/01/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 08:57

Kế hoạch Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016.

Đọc thêm...

 

KẾ HOẠCH SỐ 20/KH-TTYT NGÀY 08/01/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 08:55

Kế hoạch Chỉ đạo tuyến năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

KẾ HOẠCH SỐ 31/KH-TTYT NGÀY 15/01/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 08:52

Kế hoạch Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

KẾ HOẠCH SỐ 21/KH-TTYT NGÀY 08/01/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 08:36

Kế hoạch chỉ đạo tuyến quý I năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

KẾ HOẠCH SỐ 57/KH-TTYT NGÀY 02/02/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:36

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.

Đọc thêm...

 
 

THÔNG BÁO SỐ 54/TB-TTYT NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2016

PDFInEmail

Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:33

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc TTYT tạo buổi giao ban ngày 26 tháng 1 năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

KẾ HOẠCH SỐ 68/KH-TTYT NGÀY 15/2/2016

PDFInEmail

Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:22

Kế hoạch Phòng chống HIV/AIDS năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

KẾ HOẠCH SỐ 06/KH-CĐCS

PDFInEmail

Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:13

Kế hoạch công tác phối hợp thanh, kiểm tra 2016.

Đọc thêm...

 
 

Trang 3 / 3

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo