TRẠM Y TẾ TRUNG HOÀ

TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HÒA

tyt th

- Dân số :14.043 .
- Tổng số ấp :02 .
- Trưởng trạm : Bác Sỹ Nguyễn Văn Hiệp .
- Tổng số cán bộ hiện có : 01 Bác sỹ ,03 y sỹ , 01 Đông y sỹ , 01 Dân số , 01 Dược sỹ trung học .
- Trang thiết bị đầu tư : ghế nha ,máy điện tim ,kính vi, máy xét nghiệm nước tiểu .
- Xã đạt Tiêu chí Quốc Gia về y tế Xã năm 2014 .
- Đạt mô hình điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm -thức ăn đường phố năm 2009 .
- Trạm được xây dựng từ khi chia tách xã ( năm1994 ).Hàng năm đều được tu sữa. Trạm hiện có 09 phòng chức năng.

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo