TIN TỨC - SỰ KIỆN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẢNG BOM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT 2015

PDFInEmail

Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 14:14

camket1

Thực hiện kế hoạch số 4629/KH-SYT ngày 14/10/2015 của Giám đốc SYT Đồng Nai về việc tổ chức Hội Nghị ký cam kết triển khai Kế hoạch và ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và xây dựng "Môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc lá".

 

ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN XÃ QUẢNG TIẾN

PDFInEmail

Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 14:08

img 0527-600-x-400

Thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành "Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020" và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"; Thực hiện Kế hoạch số 8510/KH-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2020

 
 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PDFInEmail

Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 14:18

img 0555-600-x-400

DANH SÁCH ĐỀ TẠI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẶC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ THUẬT NĂM 2015.

1. Nhóm tác giả: Bs CKI Nguyễn Hồng Tảo, CN Nguyễn Thị Thúy Phương Đề tài "Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường lao động tại Công ty HH điện cơ Shilin Việt Nam năm 2015".

 
 

Trang 16 / 16

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo