LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lich trực công tác tuần 14 tháng 03 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 16:28

CT1 T14 17 001

CT2 T14 17 001

T T14 17 001

 

Lich trực công tác tuần 13 tháng 03 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 16:22

CT1 T13 17 001

CT2 T13 17 001

T T13 17 001

 
 

Lich trực công tác tuần 12 tháng 03 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 16:00

CT1 T12 17 001

CT2 T12 17 001

T T12 17 001

 
 

Lich trực công tác tuần 11 tháng 03 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 16:48

CT1 T11 17 001

CT2 T11 17 001

T T11 17 001

 
 

Lich trực công tác tuần 10 tháng 02 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 16:06

CT1 T10 17 001

CT2 T10 17 001

T T10 17 001

 
 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 9 Năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 16:32

CT1 T9 17 001

CT2 T9 17 001

Truc T9 17 001

 
 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 8 Năm 2017

PDFInEmail

Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 09:00

Trực Tuần 8 2017 001

 

CT1 Tuần 8 2017 001

 

CT2 Tuần 8 2017 001

 
 

Lich trực công tác tuần 05 tháng 01 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 16:42

truc tuan 6 001

ct tuan 6 001

 
 

Lich trực công tác tuần 04 tháng 01 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 16:38

ltruc tuan 5 001

ct 1 tuan 5 001

ct2 tuan 5 001

 
 

Lich trực công tác tuần 03 tháng 01 năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 16:38

ltruc t4 001

ct 1 001

ct2 001

 
 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 2 Năm 2017

PDFInEmail

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 16:38

Trực Tuần 3 2017 001

CT1 Tuần 3 2017 001

CT2 Tuần 3 001

 
 

Trang 20 / 21

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo