LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch Trực - Công Tác Tuần 43 năm 2021

PDFInEmail

Thứ bảy, 16 Tháng 10 2021 15:04

Covid T43 2021

KSLCS2 T43 2021

CT1 T43 2021

CT2 T43 2021

Trực T43 2021

 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 42 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 08 Tháng 10 2021 16:13

Covid T42 2021

KSLCS2 T42 2021

 

CT1 T42 2021

CT2 T42 2021

 

Trực T42 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 41 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 01 Tháng 10 2021 22:59

Covid T41 2021

KSLCS2 T41 2021

CT1 T41 2021

CT2 T41 2021

Trực T41 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 40 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 16:20

Covid T40 2021

KSLCS2 T40 2021

CT1 T40 2021

CT2 T40 2021

Trực T40 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 39 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021 16:25

Covid T39 2021

KSLCS2 T39 2021

CT1 T39 2021

CT2 T39 2021

Trực T39 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 38 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 10 Tháng 9 2021 17:56

Cvid T38

KSLCS2 T38 2021

CT1 T38 2021

CT2 T38 2021

Trực T38 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 37 năm 2021

PDFInEmail

Thứ bảy, 04 Tháng 9 2021 16:24

Covid T37 2021

KSLCS2 T37 2021

CT2 T37 2021

CT1 T37 2021

Trực T37 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 36 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 27 Tháng 8 2021 16:25

Covid T36 2021

KSLCS2 T36 2021

CT1 T36 2021

CT2 T36 2021

Lich truc tuan 36

 
 

Lịch trực công tác tuần 35 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 15:42

Covid T35 2021

KSLCS2 T35 2021

CT1 T35 2021

CT2 T35 2021

Trực T35 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 34 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 13 Tháng 8 2021 16:57

Covid T34 2021

KSLCS2 T34 2021

CT1 T34 2021

CT2 T34 2021

Trực T34 2021

 
 

Lịch trực công tác tuần 33 năm 2021

PDFInEmail

Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021 16:24

Covid T33 2021

KSLCS2 T33 2021

CT1 T33 2021

CT2 T33 2021

Trực T33 2021

 
 

Trang 1 / 23

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo