LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch trực - công tác tuần 32 năm 2023

PDFInEmail

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 09:21

CT1 T32 2023

CT2 T32 2023

Trực T32 2023

 

Lịch trực - công tác tuần 37 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 08 Tháng 9 2023 19:42

 CT T37 23

CT2 T37 2023

T T37 23

 
 

Lịch trực - công tác tuần 36 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2023 11:07

CT1 T36 2023

CT2 T36 2023

Trực T36 2023

 
 

Lịch trực - công tác tuần 35 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 25 Tháng 8 2023 18:53

CT T35 2023

CT2 T35 2023

Trực T35-2023

 
 

Lịch trực - công tác tuần 34 năm 2023

PDFInEmail

Thứ hai, 21 Tháng 8 2023 10:06

CT1 T34 2023

CT2 T34 2023

Trực T34 2023

 
 

Lịch trục - công tác tuần 33 năm 2023

PDFInEmail

Thứ bảy, 12 Tháng 8 2023 08:29

CT1 T33 2023

CT2 T33 2023

Trục T33 2023

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuàn 32 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 04 Tháng 8 2023 18:58

CT1 T32 2023

CT2 T23 2023

Trực T32 2023

 
 

Lich Trực - Công Tác tuần 31 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 21:26

CT1 T31 2023

CT2 T31 2023

Trực T31 2023

 
 

Lịch Trực Công Tác Tuấn 30 Năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 7 2023 21:14

CT1 T30 23

 

T T30 23

CT2 T30 N23

 
 

Lịch trực - công tác tuần 29 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 14 Tháng 7 2023 19:54

CT1 T29 2023

CT t29-2023

Trực t29-2023

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 28 năm 2023

PDFInEmail

Thứ sáu, 07 Tháng 7 2023 15:54

 

CT1 T28-2023

CT2 T28-2023

Trực T28 2023

 
 

Trang 1 / 32

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo