LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch trực công tác tuần 50 năm 2022

PDFInEmail

Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022 09:13

CT1 T50 n22

CT2 T50 22

PK COVI T12

SL T50 N22

T T50 N22

 

Lịch Trực - Công Tác Tuần 49 Năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 25 Tháng 11 2022 21:40

CT T49 2022

CT1 T49 N22

T T49 22

T T49 22

T-SL T49 N22

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 48 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 17:35

Covid T48 2022

SLCovid T48 2022

CT1 T48 2022

CT2 T48 2022

Trực T48 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 47 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 11 Tháng 11 2022 17:59

Covid T47 2022

SLCovid T47 2022

CT1 T47 2022

CT2 T47 2022

Truc T47 2022

 
 

Lịch trực công tác tuần 46 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2022 16:00

 CT46 N22

CT2

CT3

T

T1

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 45 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 28 Tháng 10 2022 15:59

Covid T45 2022

SLCovid T45 2022

CT1 T45 2022

CT2 T45 2022

Trực T45 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 44 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 10 2022 16:04

Covid T44 2022

SLCovid T44 2022

CT1 T44 2022

CT2 T44 2022

Trực T44 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 43 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2022 16:42

Covid  T43 2022

SLCovid T43 2022

CT1 T43 2022

CT2 T43 2022

Truc T43 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 42 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 07 Tháng 10 2022 17:02

Covid T42 2022

SLCovid T42 2022

CT1 T42 2022

CT2 T42 2022

Truc T42 2022

 
 

Lịch Trực - Công Tác tuần 41 năm 2022

PDFInEmail

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2022 15:51

Covid T41 2022

SLCovid T41 2022

CT1 T41 2022

CT2 T41 2022

Trực T41 2022

 
 

Lịch trưc-Công tác tuần 40 năm 2022

PDFInEmail

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 15:36

Covid T40 2022

CT1 T40 2022

CT2 T40 2022

SLCvid T40 2022

Trực T40 2022

 
 

Trang 1 / 28

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo