CHUYÊN ĐỀ 2018- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Trang 3

PDFInEmail

Mục lục bài viết
CHUYÊN ĐỀ 2018- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6-2018

Kết hợp tính cách mạng với tính khoa học 

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh có giá trị cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng cả không gian và thời gian. Khi  nghiên cứu về phong cách lãnh đạo của Người

 

Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo cách mạng là một công việc to lớn, khó khăn, do đó yêu cầu người lãnh đạo phải có nhiệt tình cách mạng kết hợp chặt chẽ với tri thức khoa học, tôn trọng và tuân theo quy luật khách quan thì mới thu được kết quả và hiệu quả cao. Tính khoa học trong phong cách lãnh đạo là phải được đảm bảo bằng sự hiểu biết, tri thức khoa học tự nhiên, xã hội- nhân văn, nhất là khoa học tổ chức và khoa học về con người; do vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc học tập và tự học tập để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho mình, thường xuyên lấy tự học làm cốt. Người luôn quan niệm: Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời, học để tiến bộ; chức vụ càng cao, càng muốn tiến bộ thì càng cần phải học. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày càng đổi mới, nhân dân ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Bất kỳ ở hoàn cảnh nào, ai ai cũng luôn ra sức phấn đấu, làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức, lý luận chính trị của mình, kể cả cách nói, viết, cách diễn đạt, đến cách lãnh đạo.

 

Nhiệt tình cách mạng sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí nếu thiếu tính khoa học. Nhiệt tình cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ có hiệu quả cao khi họ thực sự am hiểu công việc, tinh thông nghiệp vụ theo cương vị mình phụ trách. Có nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học có thể sẽ dẫn tới làm sai đường lối, chính sách, hành động trái quy luật, thậm chí dẫn đến phá hoại một cách vô ý thức. 

 

PGS TS Ngô văn Thạo

 

Hội đồng lý luận Trung ươngTƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo