CHUYÊN ĐỀ 2018- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Trang 2

PDFInEmail

Mục lục bài viết
CHUYÊN ĐỀ 2018- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang


CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2018

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là Kết hợp tính nguyên tắc với biện pháp thực hiện linh hoạt, mềm dẻo

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là một bộ phận, một nội dung quan trọng trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh và là một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta, gắn liền với vị thế, vai trò của một lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy thập kỷ qua. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm rõ hơn tư tưởng, tấm gương vĩ đại của Người; nội dung và những đặc trưng tiêu biểu; giá trị nổi bật về lý luận và thực tiễn; đồng thời đây cũng là cơ sở để xây dựng phong cách lãnh đạo mẫu mực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay nói riêng.

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là một nét đặc sắc, sáng tạo, mang giá trị nhân văn rộng lớn, tạo nên nhân cách cao đẹp của Hồ Chí Minh - một mẫu mực của một lãnh tụ chính trị, một nhà lãnh đạo, nhà văn hóa lớn. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh được thể hiện qua tư tưởng và thực tiễn hoạt động lãnh đạo của Người. Trong quá trình 24 năm liên tục trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh được hình thành và thể hiện rõ nét ở chỗ: Người lãnh đạo không quá đề cao quyền lực, mà coi trọng quyền uy; lãnh đạo bằng một phong cách gần gũi, chan hoà, giải quyết thoả đáng các mối quan hệ với các tổ chức, với nhân dân, với cấp dưới, với các lực lượng trong xã hội. Phong cách đó vừa mang tính nguyên tắc và khoa học, vừa có tình nhân ái bao la rộng lớn của một tấm lòng nhân hậu, vị tha, khoan dung hết mực vì con người. Phong cách lãnh đạo của Người không chỉ là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản tư tưởng vô giá trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực; một phong cách lãnh đạo mẫu mực, khoa học, cách mạng cho Đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay học tập và làm theo. Đây thực sự là một lĩnh vực rộng lớn, mang giá trị thời đại vừa thiết thực, vừa ổn định, bền vững. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh có giá trị cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng cả không gian và thời gian. Khi  nghiên cứu về phong cách lãnh đạo của Người chúng ta thấy toát lên một số đặc trưng cơ bản chủ yếu sau đây:

Kết hợp tính nguyên tắc với biện pháp thực hiện linh hoạt, mềm dẻo 

Theo Hồ Chí Minh, yêu cầu cao nhất và cũng là đầu tiên trong phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo, quản lý là phải thể hiện sự thống nhất giữa tính Đảng, tính cách mạng, tinh khoa học, tính nguyên tắc cao và tính năng động, sáng tạo đối với quá trình lãnh đạo cách mạng. Theo Hồ Chí Minh đó là phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, của cách mạng. Luôn biết đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc được giao. 

Trong công tác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo, quản lý có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình đối với tập thể, tuy nhiên không được quá cứng nhắc, nguyên tắc giáo điều, mà phải thể hiện tính linh hoạt mềm dẻo. Tuy nhiên, ở đây cần có sự vững vàng, không thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc. Những vấn đề có tính Cương lĩnh, quan điểm cơ bản của Đảng, mục tiêu, chính sách, pháp luật của Nhà nước là bất biến, phải giữ vững như sắt đá  thì mới bảo đảm đợc tính cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện những điều bất biến đó, các hình thức, phương pháp, biện pháp, bước đi của quá trình lãnh đạo phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt mới có thể đạt kết quả. Chính Người đã căn dặn những người lãnh đạo quản lý phải có bản lĩnh vững vàng, phải dĩ bất biến, ứng vạn biến và không ngừng đổi mới, thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo. Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu đấu tranh lâu dài, bất biến của Đảng ta và dân tộc ta. Con đường đi đến mục tiêu đó là con đường đấu tranh không mệt mỏi, đầy khó khăn, gian khổ, đòi hỏi trí tuệ và cả sự hy sinh, phấn đấu của nhiều lớp người, nhiều thế hệ. Trong mỗi bước đi lên, cách mạng phải đối phó với muôn vàn sự biến đổi khó lường. Người cách mạng, các nhà lãnh đạo, quản lý phải luôn tỉnh táo, sáng suốt, nhạy bén để linh hoạt biến đổi sách lược, có những hình thức, biện pháp đấu tranh biến hóa thích hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể, đối tượng, con người cụ thể trong mỗi bước đi lên của cách mạng đặt ra. TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo