CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HẰNG THÁNG NĂM 2016

PDFInEmail

THÁNG 01: " Cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trước quần chúng".

THÁNG 02: " Từng cán bộ viên chức, đảng viên phấn đấu làm theo với những công việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, từng cán bộ viên chức tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém đề hoàn thiện bản thân:.

THÁNG 3: " Từng cán bộ viên chức luôn giữ vững vai tro gương mẫu, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân".

THÁNG 4: " Từng cán bộ đảng viên phải luôn thẳng thắn tự phê bình và phê bình".

THÁNG 5: " Cán bộ đảng viên phải gương mẫu thiết thực nói đi đôi với làm, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân".

THÁNG 6: " Từng cán bộ đảng viên phải thực hành đồng thời phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Nêu gương trước nhân dân là trách nhiệm của môi cán bộ, đảng viên".

THANG 7: "Tinh thần tập thể: Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh mọi việc phải dựa vào lực lượng tập thể, cá nhân không thể đứng riêng lẻ mà phải hòa mình trong tập thể. trong xã hội .

THÁNG 8: " Đạo đức cách mạng: chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân nếu có còn lại trong mình dù ít thôi thì nó sẽ chờ dịp phát triễn để che lấp đạo đức cách mạng".

THÁNG 9: "Người có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

THÁNG 10: "Đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng."

Người đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi thành công cũng vẫn
giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên
hạ
Người đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi thành công cũng vẫn
giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên
hạ

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo