TƯ TƯỞNG - HCM

Chuyên đề 9:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:32

Chuyên đề 9:
KINH NGHIỆM
“Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái”
Chúng ta thường nêu vấn đề đó. Nhưng đến nay, cán bộ và đảng viên vẫn ít sáng kiến, ít hăng hái. Đó là vì lẽ gì?
- Vì nhiều lẽ. Mà trước hết là vì: Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực.
- Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế.
- Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo, các đảng viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình.

 

Chuyên đề 8:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:31

Chuyên đề 8:
KINH NGHIỆM
“Không biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc”
Trong các cuộc vận động, như tăng gia sản xuất, bình dân học vụ, mùa đông binh sĩ, v.vv…, chúng ta đã được nhiều thành tích khá. Nhưng chúng ta không biết nghiên cứu đến nơi đến chốn, vì sao mà có thành tích khá? Nơi nào thành tích tốt nhất? Ai là những người làm được thành tích đó? v.v…, để mà học kinh nghiệm, để mà đặt ra khuôn phép cho công việc khác. Thành thử những cái tốt, cái hay đều không phát triển được. Và công việc xong rồi là thôi, cán bộ không học được kinh nghiệm gì, mà cũng không tiến bộ được mấy.

 
 

Chuyên đề 7:

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:30

Chuyên đề 7:
KINH NGHIỆM
“Chính sách thì đúng, cách làm thì sai”
Chúng ta thường kêu gọi làm làng kiểu mẫu, trại kiểu mẫu, bộ đội kiểu mẫu, nhà máy kiểu mẫu, v..v…., khẩu hiệu đó rất đúng. Nhưng đến nay, hoặc chưa làm được, hoặc làm được nửa chừng rồi lại nguội. Vì lẽ gì?

 
 

Chuyên đề 6 :

PDFInEmail

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:28

Chuyên đề 6 :
KINH NGHIỆM
“Có cán bộ, tốt, việc gì cũng xong”
Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định. Sau đây là những kinh nghiệm rõ ràng:
- Chính phủ muốn giúp đồng bào làng X ở thượng du mở mang văn hóa, đã lập ra trường và phái giáo viên đến mấy lần, nhưng không ai đến học. Các giáo viên đều lắc đầu trở về.

 
 

CHUYÊN ĐỀ 5: BỆNH HẸP HÒI

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:02

Chuyên đề 5:
BỆNH HẸP HÒI
Bệnh này rất nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng viên còn mắc phải.

 
 

Chuyên đề 4: BỆNH CHỦ QUAN

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 11:00

Chuyên đề 4:
BỆNH CHỦ QUAN
Mỗi chứng bệnh sinh ra do nhiều nguyên nhân. Nhưng kết quả nó đều làm cho người ta ốm yếu. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông.

 
 

CHUYÊN ĐỀ 3 PHẢI SỬA ĐỔI LỀ LỐI LÀM VIỆC

PDFInEmail

Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 10:59

Chuyên đề 3:
PHẢI SỬA ĐỔI LỀ LỐI LÀM VIỆC

 
 

Chuyên đề 2 : TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH

PDFInEmail

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 08:28

Tự mình phải :
Cần kiệm.
Hòa mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.

 
 

Chuyên đề 1 : PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỮA

PDFInEmail

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 08:26

      Cán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa.

 
 

Trang 2 / 2

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo