* KHOA KHÁM BÊNH

I.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Khoa Khám Bệnh là khoa lâm sàng có nhiệm vụ

  • Khám bệnh và chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu
  • Khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
  • Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giáo dục phòng bệnh cho người bệnh đến khám bệnh vào trung tâm và nhân dân trong vùng.
  • II.TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Hiện có

Bác sĩ             :  06 ( trong đó có 02 BSCK I)

Điều dưỡng   :  10 người

Y sĩ               : người

Hộ lý            :  01 người

Khoa Khám Bệnh có 10 buồng khám và 1 buồng tiếp nhận bệnh , 1 bộ phận chăm sóc khách hàng. Khoa được trang bị các máy móc ,trang thiết bị, dụng cụ cần thiết và hiện đại  để phục vụ  cho công tác khám và chữa bệnh.
Trưởng Khoa : BSCKI Phạm Đức Thắng 
ĐDT khoa      : CĐĐD Trịnh Thị Oanh


khoakbenh55

kkhambenh2

Tập thể Khoa Khám Bệnh

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo