* KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Infection Control Department

 

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Trên cơ sở thành lập khoa Chống Nhiễm khuẩn năm 2004theo Quyết định số 219/TTYT-TCHC ngày 06/8/2004 của Giám đốc Trung tâm y tế Trảng Bom.

Năm 2010 khoa đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định  tại Thông tư 18 của Bộ Y tế.

2. Cơ cấu tổ chức khoa:

          Gồm: 07 người (ĐH: 01; CĐ: 01; TH: 03; HL:02).


 sodo ksnk

tkksnk 1

 

CNĐD Nguyễn Thị Thanh Thiện - Trưởng khoa

ksnk ddtr

  CĐĐD Vũ Thị Lệ - Điều dưỡng trưởng


ksnk 2 

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

3. Chức năng nhiệm vụ:

             Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 18/2009 TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện

Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

+ Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

+ Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

+ Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

+ Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Trang thiết bị:

                             + Máy hấp ướt:                       06

                             + Tủ sấy dụng cụ:                    01

                             + Máy ép túi chuyên dụng:      01

                             + Máy giặt:                              04

5. Hoạt động chuyên môn:

5.1 Công tác giám sát, điều tra NKBV

Tổ chức điều tra, giám sát, thống kê liên tục và thường xuyên về tỷ lệ NKBV tại các khoa/phòng trong toàn bệnh viện. Thông báo tất cả các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện.

Lập kế hoạch cấy vi sinh định kỳ về môi trường không khí, dụng cụ, bề mặt, àn tay nhân viên y tế, nguồn nước rửa tay..

Phối hợp phòng tổ chức hành chính giám sát, kiểm tra định kỳ nước thải.

5.2 Vệ sinh tay

Khoa KSNK thực hiện cấy tay hàng năm, phối hợp khoa Vi sinh BVĐK Đồng Nai nuôi cấy vi khuẩn và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.


ksnk 3 

 

Triển khai thúc đẩy các biện pháp tăng cường tuân thủ vệ sinh tay. Trang bị hệ thống VST đồng bộ và đầy đủ tại các khoa/phòng.

Tiến hành giám sát việc thực hiện quy trình bằng bảng kiểm, tập trung giám sát tuân thủ vệ sinh tay theo mẫu thống nhất của tổ chức Y tế thế giới, giám sát liên tục tại các khoa trọng điểm, báo cáo kết quả theo tháng, quý, năm.

Phối hợp với mạng lưới KSNK tại các khoa/phòng thực hiện giám sát tuân thủ VST thường quy và VST ngoại khoa.

 

5.3 Công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ

Triển khai hiệu quả và thực hiện tốt việc khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tập trung tại khoa KSNK, sau khi đã được làm sạch bước đầu tại các khoa sử dụng.

ksnk5


Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ, gòn, gạc, đồ vải trong toàn bệnh viện.

Xây dựng và cập nhật các quy trình về xử lý, tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ, quy trình sử dụng hoá chất tiệt khuẩn, khử khuẩn trong bệnh viện và các quy trình xử lý chi tiết đối với một số dụng cụ cụ thể được sử dụng trên các khoa, phòng.

Giám sát hoạt động xử lý, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ bằng bảng kiểm.

 nk6             ksnk78

   Tất cả dụng cụ được đóng gói chuyên dụng và đặt test trước khi tiến hành tiệt khuẩn.


5.4  Công tác cung cấp gòn gạc:

          Đảm bảo cung cấp gòn, gạc kịp thời cho các khoa sử dụng.

 nk9


5.5  Công tác vệ sinh môi trường

Phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện quan trắc môi trường 04 lần/năm và  đưa hoạt động này thành thường quy.

Phối hợp phòng Tổ chức hành chính đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

5.6 Công tác quản lý chất thải

Giám sát việc phân loại và quản lý chất thải trong bệnh viện bằng bảng kiểm: thực hiện liên tục trong năm và báo cáo kết quả theo quý.

Thu gom chất thải có thể tái chế theo quy định, hạn chế phát sinh quá mức chất thải y tế nguy hại.

Phổ biến và áp dụng quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải theo quy chế quản lý chất thải mới của Bộ Y tế.

Giám sát phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và giao nhận chất thải rắn.

Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, thân thiện cho môi trường, tiết kiệm cho bệnh viện.

5.7. Công tác giặt:

          Đảm bảo thu gom, giặt, giao nhận đồ vải cho toàn bệnh viện.

 

 nk1112

5.8  Công tác dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên

Tập huấn và phổ biến hàng năm về thực hiện phòng ngừa chuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và tiêm an toàn…cho toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc tại đơn vị.

Có hệ thống báo cáo và theo dõi tổn thương do vật sắc nhọn đã được thiết lập trong bệnh viện. Nhân viên bị tổn thương do vật sắc nhọn và bị phơi nhiễm nghề nghiệp được theo dõi và dự phòng theo đúng quy định.

 

5.9 Công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH)

Cập nhật và nâng cao trình độ cho các nhân viên trong khoa, nhất là các nhân viên trẻ để đáp ứng được yêu cầu công việc đặc biệt trong điều kiện các dụng cụ cần xử lý ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đào tạo các nội dung cơ bản về thực hành NKBV cho học viên học tập tại BV hàng năm.

Tập huấn, cập nhật hàng năm về phòng ngừa chuẩn và thực hành KSNK cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong bệnh viện.

Đào tạo lại về KSNK và nguyên tắc vệ sinh bệnh viện cho Hộ lý hàng năm.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn về KSNK theo các chuyên đề.

Hướng dẫn, phối hợp với mạng lưới KSNK trong các hoạt động chuyên môn về công tác thực hành KSNK. Duy trì lịch sinh hoạt mạng lưới KSNK theo định kỳ hàng quý: đưa ra tỷ lệ tuân thủ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề chưa rõ hoặc chưa thống nhất, thường xuyên đào tạo lại và cập nhật các kiến thức mới.

Hàng năm khoa có các đề tài nghiên cứu về NKBV, vệ sinh tay đưa ra những biện pháp can thiệp kịp thời. 

5.10 Công tác hợp tác quốc tế:

             Phối hợp với các đơn vị tuyến trên thực hiện các hoạt động liên quan đến Kiểm soát nhiễm khuẩn.

             Tham gia các buổi tập huấn, hội thảo do Sở Y tế, các đơn vị tuyến trên tổ chức.

             Tham gia học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn tại Sở y tế, các trường tổ chức.

             Phối hợp Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện tổ chức các chương trình, phổ biến về vệ sinh tay tại các trường học.

nk13

Phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức ngày hội Thanh niên, đưa ra những chủ đề liên quan đến KSNK nhằm nâng cao nhận thức trong phòng bệnh, bảo vệ môi trường, sử dụng những chất thải có thể tái chế được, phân loại chất thải y tế theo đúng quy định…

 nk thanhnien 

6. Định hướng phát triển:

          Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn trong những năm vừa qua, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiếp tục duy trì những hiệu quả đạt được và khắc phục những thiếu sót, luôn cập nhật, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung trang thiết bị để hoàn thiện hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ đạt tiêu chuẩn tại đơn vị./.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo