* KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

1. Nhân sự:

    Trưởng khoa: BSCKI. Tô Văn Minh

2. Chức năng:

    Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Giám đốc Trung Tâm Y tế, thực hiện các chức năng sau:

      - Chụp X_Quang số hoá CR,DR

      - Chụp CT Scanner, MSCT 128 lát cắt.

      - Siêu âm

      - Đo loãng xương

      - Đo điện tim

      - Đo điện não đồ

      - Đo chức năng hô hấp

      - Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng         

byt-cdha

Đoàn Giám Sát Bộ Y Tế  tham quan máy chụp CT Scanner tại khoa CĐHA

3. Nhiệm vụ:

      - Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác Khoa chẩn đoán hình ảnh.

      - Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

      - Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-Quang, siêu âm… và duyệt kết quả chẩn đoán của BS trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác đúng thời gian.

      - Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong Khoa theo quy định.

      - Có trách nhiệm phối hợp với các Khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo quy định.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo