* KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

TRƯỞNG KHOA: KS LÊ THỊ THÚY HẰNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA ATVS THỰC PHẨM
1. Chương trình ATVSTP - Hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về ATVSTP - Xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý chương trình mục tiêu ATVSTP
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý chương trình mục tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn về vệ sinh thực phẩm.
- Phối hợp với khoa truyền thông GDSK triển khai các họat động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực VSATTP, vệ sinh dinh dưỡng. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng cao hiểu biết của chủ cơ sở và nhân viên tham gia trong quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu thông thực phẩm.
- Phối hợp triển khai tháng hành động vì chất lượng ATVSTP hàng năm
- Có kế họach hướng dẫn thực hiện các qui định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cho các cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện.
- Phối hợp kiểm tra ATVSTP trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các điều kiện an tòan vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo qui định
- Xây dựng mô hình phường, xã điểm TĂĐP. Hợp đồng với đài truyền thanh huyện tuyên truyền ATVSTP thực hiện việc tiếp âm đến các xã, thị trấn.
- Lập sổ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn.
- Tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với đoàn thẩm định ATVSTP của huyện để thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc phân cấp quản lý.
- Tiến hành điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về vệ sinh an tòan thực phẩm trên địa bàn huyện.
2. Phụ trách công tác vệ sinh dinh dưỡng tại cộng đồng, phòng chống khô mắt do thiếu Vitamin A
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý chương trình dinh dưỡng cộng đồng, phòng chống khô mắt do thiếu vitamin A
- Triển khai chiến dịch uống Vitamin bổ sung định kỳ. Nhận băng rôn, đĩa truyền thông và viên nang vitamin A từ tuyến tỉnh và phân bổ, cấp phát về các trạm y tế.
- Giám sát dinh dưỡng cộng đồng.
- Tổ chức tuyên truyền phòng chống thiếu vi chất
- Hướng dẫn xây dựng khẩu phần dinh dưỡng.
- Triển khai hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng hàng năm.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo