*KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA KSDB-HIV

1. Chương trình PC HIV/AIDS - Tổ chức triển khai các họat động phòng chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng. - Triển khai dự án “ Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam ” do Ngân hàng thế giới tài trợ.
- Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn huyện trong công tác quản lý điều trị HIV/AIDS.
- Thống kê số liệu các loại dịch bệnh, bệnh xã hội, HIV/AIDS của địa phương. (bản đồ dịch tể, bảng biểu). Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội và HIV/AIDS trên địa bàn
2. Chương trình PCSR
- Tẩm màn bằng hóa chất các xã trọng điểm
- Theo dõi tình hình sốt rét, phân vùng dịch tễ
- Triển khai hoạt động các cụm kính hiển vi
3. Công tác phòng chống giun sán
- Tổ chức truyền thông phòng chống giun sán
- Tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học
- Điều tra tỷ lệ ký sinh trùng
4. Chương trình phòng chống phong
- Phụ trách quản lý, điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, bệnh da liễu
- Triển khai thanh toán bệnh phong, phòng chống tàn phế, khám phong định kỳ hàng quí.
5. Chương trình Bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng
- Triển khai khám tâm thần tại trung tâm.
- Chỉ đạo chuyên môn chương trình tuyến cơ sở.
6. Công tác thống kê giám sát bệnh truyền nhiễm-phòng chống dịch
- Thực hiện giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch, theo hướng dẫn của tuyến trên. Quản lý chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có cas bệnh đầu tiên.
- Có kế hoạch phòng chống dịch bệnh hàng năm, quý, tháng và tổ chức thực hiện .
- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn kỹ thuật để ngăn ngừa dịch phát sinh lây lan
- Lập dự trù hàng năm về nhu cầu kinh phí, thuốc, hoá chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch, phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh xã hội
7. Triển khai chương trình phòng chống lao
- Quản lý khám phát hiện và điều trị bệnh lao
- Triển khai các hoạt động của dự án phòng chống lao theo qui định.
8. Chương trình TCMR
- Triển khai chương trình TCMR thường xuyên
- Theo dõi công tác phòng chống bệnh dại.
- Tổ chức tiêm phòng các vaccin dịch vụ theo qui định
9. Chương trình phòng chống rối lọan do thiếu iod:
- Tuyên truyền sử dụng muối iod thay muối thường
- Triển khai công tác phát hiện và điều trị
- Điều tra tình hình chất lượng muối iod trên địa bàn

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo