*KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

 

PHỤ TRÁCH KHOA: CN NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Công tác vệ sinh lao động
- Triển khai thực hiện công tác vệ sinh lao động.
- Lập hồ sơ vệ sinh lao động các doanh nghiệp địa bàn huyện
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
- Đo kiểm môi trường lao động
- Tập huấn về vệ sinh lao động cho người lao động
Read More
- Phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước về bảo vệ sức khoẻ cho người lao động.
- Phối hợp với Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực Y tế công cộng, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động.
- Kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về vệ sinh và an toàn lao động cho các cơ sở y tế.
- Hướng dẫn nhân dân bảo quản, sử dụng và phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật.
2. Công tác y tế học đường
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác y tế học đường.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
- Xây dựng mô hình trường học an toàn.
3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích
- Triển khai hệ thống và mạng lưới thu thập tai nạn thương tích.
- Thống kê, theo dõi phòng chống tai nạn thương tích.
- Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- Triển khai và theo dõi phong trào xây dựng làng sức khỏe.
4. Công tác vệ sinh môi trường
- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án về sức khỏe môi trường.
- Phối hợp ngành chức năng thực hiện kiểm tra quản lý công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra vệ sinh các hồ bơi.
5. Công tác vệ sinh 3 công trình
- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, thống kê theo dõi 3 công trình vệ sinh, xử lý phân, nước, rác trên địa bàn.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về bảo quản, xây dựng 3 công trình vệ sinh.
hướng dẫn vận động nhân dân xây dựng và sữa chữa các công trình vệ sinh như: nhà tiêu, giếng nước, nhà tắm, chuồng gia súc theo các yêu cầu kỹ thuật.
- Nắm được số lượng, chất lượng các loại công trình.
- Có kế hoạch kiểm tra chất lượng nước uống, nước sinh hoạt, phối hợp khoa xét nghiệm lấy mẫu gửi tuyến trên hoặc tự làm xét nghiệm đánh giá.
- Hướng dẫn các đơn vị ở địa phương như: cơ quan, công nông trường, xí nghiệp xử lý phân, nước, rác theo hướng dẫn kỹ thuật của tuyến trên.
6. Chương trình phòng chống ung thư
- Triển khai công tác điều tra, quản lý tình hình tỷ lệ ung thư trên địa bàn.
- Tổ chức công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống ung thư.
- Theo dõi và thống kê báo cáo định kỳ theo quy định.
7. Chương trình phòng chống rối loạn do thiếu Iod
- Tuyên truyền sử dụng muối Iod thay muối thường
- Truyển khai công tác phát hiện và điều trị
- Điều tra tình hình chất lượng muối Iod trên địa bàn
8. Chương trình CDD
- Hướng dẫn quản lý và điều trị chuẩn
- Nắm bắt tình hình bệnh tật trên địa bàn
- Tuyên truyền hướng dẫn bù nước bằng đường uống
9. Chương trình ARI
- Hướng dẫn quản lý và điều trị chuẩn
- Theo dỏi thống kê tình hình bệnh tật trên địa bàn
- Triển khai công tác quản lý hen tại cộng đồng
10. Chương trình quản lý cao huyết áp tại cộng đồng
- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình
- Điều tra nắm bắt tình hình bệnh cao huyết áp trên địa bàn
- Thống kê báo cáo theo quy định
11. Chương trình phòng chống Đái tháo đường
- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình
- Truyền thông phòng chống bệnh đái tháo đường
12. Công tác phục hồi chức năng tại cộng đồng
- Điều tra nắm tình hình tàn tật trẻ em trên địa bàn
- Tổ chức và theo dỏi hoạt động mạng lưới cộng tác viên PHCN
- Khám đánh giá tình hình PHCN 06 tháng một lần
13. Khám quản lý sức khỏe của trung tâm
- Tổ chức phân công khám sức khỏe tuyển dụng và định kỳ
14. Quản lý công tác khám chửa bệnh và BHYT
- Xây dụng kế hoạch và triển khai công tác khám chữa bệnh, BHYT
- Theo dỏi tình hình khám chữa bệnh và BHYT tuyến xa

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo